Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2015

08:58
3324 6b0b 500
08:58
9677 08a8 500
08:57
4784 19ec
Reposted fromsbguys sbguys viatouchthesky touchthesky
08:56
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatouchthesky touchthesky
08:56
Najkrótsze słowa -tak i nie,a wymagają największego namysłu.
— Pitagoras
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viatouchthesky touchthesky
08:55
9381 cc17
Reposted frommartinini martinini viamefir mefir
08:54
A czemu się nie upić
nie przesiedzieć nocy twarzą do księżyca
nie otworzyć serc
jak to czyniono dawniej?
— Gary Snyder
Reposted fromvesania vesania viamefir mefir
08:54
0109 c0e6 500
Reposted frompesy pesy viamefir mefir
08:53
Zazdrość jest uczuciem najbardziej pobudzającym wyobraźnię.
— Stanisława Fleszarowa-Muskat ‘Pozwólcie nam krzyczeć’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamefir mefir
08:53
6935 a07a
Reposted fromdusielecc dusielecc viamefir mefir

January 14 2015

21:24
8797 57cf
Reposted fromnanosecond nanosecond viaoutline outline
21:21

Kochali się i nie chcieli
Nic sobie wyznać najprościej,
I spoglądając wrogo
Oboje ginęli z miłości.

Rozstali się i już tylko
W snach się wiedzieli czasami.
Byli od dawna umarli
I nie spostrzegli się sami.

— Heinrich Heine
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty
21:20
5404 3621
Reposted fromscorpix scorpix viaoutline outline
21:19
9481 7929 500
Reposted frompastelina pastelina viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:18
Ci mali i duzi - intruzi, którzy z butami cisną w życie innych ludzi,
Każdy potworny wstręt we mnie budzi.
Słudzy życiu cudzym dopóty są dopóki widzą cel swej podróży, 
Bliżsi, dalsi, jedni, drudzy piorą brudy na wernisażu obłudy. 
— Rahim
Reposted frommahidevran mahidevran viacytaty cytaty
21:17
21:17
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaforallthat forallthat
21:16
21:16
Lubię ludzi, którzy potrafią mądrze milczeć zamiast głupio gadać.
— Marcin Prokop
Reposted frommahidevran mahidevran viaforallthat forallthat
21:16
Naj­bar­dziej od­czu­jesz brak ja­kiejś oso­by, kiedy będziesz sie­dział obok niej i będziesz wiedział, że ona nig­dy nie będzie Two­ja.
— G. G. Márquez
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl