Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2014

19:35
5306 aa28
Reposted fromsaudadeyeh saudadeyeh viamefir mefir
19:35
1631 cc7d 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viamefir mefir
19:30
Jestem pod wrażeniem, kiedy mężczyzna pamięta co lubię. Nawet o drobnych rzeczach.
Reposted fromloveya loveya viaforallthat forallthat
19:27
7612 8e29 500

excitation

Reposted fromtayfun tayfun viaoutline outline
19:26
1170 76af
Reposted fromDoopamina Doopamina viaoutline outline
19:24


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viamefir mefir
19:23

November 05 2014

14:15
4065 0887
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
14:14
Kiedyś był blisko i mówił, że znaczę dla Niego wszystko.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
14:12
1032 48ee
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
14:10
Dzięki Bogu, że nie znamy przyszłości, bo nie wychodzilibyśmy z łóżek...
— ...i tak mi się nie chce
Reposted fromhysterie hysterie vialaluna laluna
14:09
2984 04bf
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vialaluna laluna
14:06
0430 9989
Reposted fromdusielecc dusielecc vialilacwine lilacwine
14:05
14:05
4406 3807
Reposted fromnosmile nosmile vialilacwine lilacwine
14:05
7839 d43f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakobiety kobiety
14:01
9571 b1dc
Reposted fromsoupdujour soupdujour viatouchthesky touchthesky
14:01
9561 09b1
Reposted fromstylte stylte viatouchthesky touchthesky
14:00
6609 0bd5 500
Reposted fromlostness lostness vialilacwine lilacwine
14:00
1381 24b6
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vialilacwine lilacwine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl